Licenta / Disertatie

 

Teme propuse

Ghid pentru elaborarea lucrarilor de licenta/disertatie

 

Procedura antiplagiat licenta/disertatie 2017

Anunt privind procedura de verificare antiplagiat a lucrarilor de disertatie/licenta:

   1. Studenţii vor structura textul lucrării în fişiere separate (documente MS Word sau PDF) pentru cuprins, abstract (dacă este cazul), conţinut, bibliografie şi anexe (dacă este cazul) pentru a fi încărcate separat pe pagina web a acestora. (Studentii care au incarcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au sustinut examenul de disertatie/licenta, pot solicita stergerea lucrarii din baza de date a sistemului antiplagiat inainte de a incarca noua versiune.)
   2. 29 mai – 4 iunie 2018/25 iunie-29 iunie 2018 incarcarea lucrarilor de disertatie/licenţă in pagina personala pentru verificarea antiplagiat
   3. 11 iunie -13 iunie 2018/9 iulie-11 iulie 2018 – Depunerea de către studenţi, la departamentele de care aparține conducătorul ştiinţific, a lucrărilor de disertatie/licenţă printate din platforma web a studenţilor, versiunea validată de conducătorul ştiinţific + cod de identificare a verificării antiplagiat. 

 

Valori acceptate ale coeficienţiilor de similitudine:

   • Coeficientul de Similitudine 1 (procentul din text cu toate frazele similare descoperite de sistem în alte documente) să nu depăşească 50%
   • Coeficientul de Similitudine 2 (procentul din text cu fragmente similare care depăşesc 25 de cuvinte) să nu depăşească 5%

La Direcţia de Cercetare din ASE membrii comunităţii academice pot solicita, opţional şi contra cost, verificări antiplagiat, anterioare datei când lucrarea va fi depusă oficial în sistemul antiplagiat.

Programarea consultatiilor:

  • Miercuri, 15.30-17.00, sala 2213 (semestrul II, an univ. 2017/2018)
  • in perioada 21.05-16.07.2018 – intalnirile se vor stabili la solicitarea studentilor (comunicarea prin email: nastasef@ase.ro)

 

Prin lucrarea de licenta/disertatie absolventul face dovada competentelor dobandite la finalul unui ciclu de studiu, anume:

   • identificarea si selectarea informatiei necesare rezolvarii unei probleme;
   • adaptarea unei solutii existente pentru rezolvarea unei probleme sau conceperea si dezvoltarea de solutii proprii;
   • redactarea lucrarii, avand in vedere continutul si forma;
   • capacitatea de prezentare (clara si convingatoare);

 

I. Lucrarea de licenta/disertatie va contine:

   1. Coperta exterioara, Coperta interioara
   2. Cuprins
   3. Introducerea: obiectivele tinta, importanta temei alese pe plan national si international, stadiul cunoasterii etc.
   4. Partea teoretica: se vor prezenta pe scurt elementele teoretice necesare pentru realizarea aplicatiei (organizata pe capitole si subcapitole)
   5. Partea practica: etapele proiectarii sau sub forma unui manual de utilizare (organizata pe capitole si subcapitole)
   6. Concluzii personale: vor fi amintite contributiile proprii, dezvoltarea in perspectiva a temei tratate etc.
   7. Bibliografie
   8. Anexe (optional): codul sursa, glosar de termeni, diagrame etc.

II. Lucrarea de licenta/disertatie se va depune in doua exemplare

   • 1 exemplar in format tiparit: continutul lucrarii poate fi redactat fata-verso, iar coperta poate fi din carton inscriptionat (legata sau cu surub) sau din plastic (legata cu arc);
   • 1 exemplar in format electronic: un CD-ROM cu lucrarea si fisierele aplicatiei.

III. Recomandari privind prezentarea lucrarii de licenta/disertatie

    1. Modul de prezentare a lucrarii de licenta in fata comisiei de examinare este un criteriu esential in obtinerea notei finale.
    2. Fiecare absolvent isi va prezenta lucrarea de licenta in cel mult 15 minute.
    3. Prezentarea lucrarii de licenta presupune:
     • prezentarea elementelor teoretice din lucrare – de obicei, folosind slide-uri realizate in PowerPoint;
     • prezentarea componentei aplicative – aplicatia va fi functionala.

Sugestii pentru realizarea prezentarii in PowerPoint
Slide-urile vor contine:

 • 1 slide: titlul lucrării, numele absolventului si numele cadrului didactic coordonator;
 • 1 slide: cuprinsul lucrarii;
 • 1-2 slide-uri: importanta temei tratate, obiectivele lucrarii si modul de realizare;
 • 6-10 slide-uri: text, tabele, figuri despre continutul partii teoretice a lucrarii (slide-urile nu vor contine prea mult text, vor fi mentionate ideile ce vor fi dezvoltate de absolvent);
 • 1-2 slide-uri: concluzii, contributii originale;
 • 1 slide: bibliografia selectiva.

IV. Prin prezentarea lucrarii de licenta /disertatie membrii comisiei vor urmari:

   1. modul de structurare si redactare a lucrarii (se vor folosi diacriticele limbii romane);
   2. concordanta continutului lucrarii cu titlul acesteia;
   3. capacitatea absolventului de a prezenta tema tratata in mod sintetic si coerent;
   4. abilitatea absolventului de a adapta / propune solutii pentru rezolvarea unor probleme concrete;
   5. daca absolventul este in masura sa intretina o discutie, pe baza unor intrebari, despre tema lucrarii.

Observatii
i. Se recomanda dialogul permanent al studentului cu profesorul coordonator – intalniri in orele de consultatii sau prin posta electronica (nastasef@ase.ro).
ii. Lucrarile de licenta se vor depune, in vederea sustinerii, numai daca au avizul profesorului coordonator.

iii. Lucrarea de licenta/disertatie va avea maximum 40 de pagini, fara anexe.